Urządzenie wielofunkcyjne w pomieszczeniu pracy biurowej

Urządzenie wielofunkcyjne w pomieszczeniu pracy biurowej

28 grudnia 2018 0 przez Marysia

Poprawna lokalizacja drukarki

Jakie warunki musi spełniać lokal, aby w nim można było postawić urządzenie drukujące? Jej lokalizacja musi spełniać wymagania pomieszczeń pracy, które zapisane są w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza tym uzupełnieniem będą wszelkiego rodzaju wymagania techniczne. Mogą one dotyczyć m.in. odległości od grzejników, temperatury, wilgotności i wentylacji powietrza.

Skutki wstawienia urządzenia wielofunkcyjnego

Jeśli na stałe zostanie w naszym miejscu pracy postawiona drukarka, to nie powinno to spowodować ograniczenia wolnej przestrzeni. Także szerokość przejść na korytarzach i natężenie hałasu nie może równać się do pewnego poziomu. Natomiast komfort ciepła pracy drukarki obejmować będzie wzrost stężenia gazów szkodliwych w powietrzu. Poza tym w pomieszczeniu zapewne podniesie się poziom odczuwalnego ciepła, z racji pracy drukarki.

Niekorzystne oddziaływanie sprzętu na otaczającą przestrzeń

Podczas swojej pracy, kiedy to może być wykorzystywany tusz do drukarki Canon emitowane są substancje szkodliwe, czyli takie jak ozon, tlenki azotu NO i NO2, które sprawiają, że uszkodzeniu mogą ulec drogi oddechowe pracowników. Niekorzystne czynniki, to także źródło hałasu. Wciąż istnieje potrzeba przygotowania odpowiednio dużo miejsca do obsługi przyszłych gości. Jego wypracowanie nie zawsze okazuje się możliwe.